Klub vodních radostí - výuka plavání v Brně

Rozvrh hodin

 

ROZVRH PRO SEZONU 2018 / 2019

 Bližší informace o rozdělení dětí dle pokročilosti najdete pod tabulkou, stejně jako podmínky náhrad v případě nepřítomnosti.

V tabulce si můžete najít termín, který Vám bude vyhovovat a v případě, že v plavání zjistíme jinou pokročilost, budeme s Vámi konzultovat zařazení do vhodnější skupinky.

Pod tabulkou a popisem pokročilosti najdete též organizaci pololetí - dny kdy neplaveme z důvodu svátků nebo prázdnin.

 den / skupinka
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
 pátek
 základní a mateřské školy
8.45 - 11.45
obsazeno 
13.00 - 15.00
obsazeno 
8.00 - 11.45
obsazeno 
8.00 -12.30
obsazeno 
8.00 - 8.45
obsazeno 
14.0 - 15.00
obsazeno 
 
 odpolední kurzy pro veřejnost
 
 
ZŠ Horní
 
ZŠ Horní
 ZŠ Jundrov
Čolci
  (2 - 4 roky)
 
 
 
17.00 - 17.30
2 místa
 
 
  

 
 
 


Žabky
(4 - 6 let)  
 
17.00 - 17.45
2 místa
 
17.00 - 17.45
2 místa
16.30 - 17.15
2 místa
 
  
 17.45 - 18.30
2 místa
 
17.45 - 18.30
2 místa
17.15 - 18.00
obsazeno

  
 
 

 
 Želvy
(8 - 14 let)
 
 
 
17.30 - 18.00
3 místa
 
Delfíni KVR
(6 - 12 let)
 
17.00 - 17.45
1 místo
 
17.00 - 17.45
2 místa
16.30 - 17.15
obsazeno
 
 
17.45 - 18.30
1 místo
 
17.45 - 18.30
1 místo
17.15 - 18.00 
3 místa
 Kondiční KVR
 
 17.45 - 18.30 
obsazeno
  
17.45-18.30 
obsazeno

18.00 - 18.45

4 místa 

 

Pokročilost :

Čolci (2 - 4 roky) - plavání dětí s rodiči, v programu se počítá s jejich asistencí

Žabky (4 - 6 let) - plavání začátečníků a mírně pokročilých dětí bez rodičů

Želvy (8 - 14 let) - trošku starší začátečníci, plavou s individuálním zadáním jako při výuce dospělých

Delfíni - Klub vodních radostí  (KVR) 1 a 2  ( 5 - 10 let) - plavání a získávání dalších vodních zkušeností  pokročilých dětí . Pro zařazení do KVR je nutné aby dítě uplavalo 17 m a jako výbavu potřebuje ploutve a plavecké brýle , později dýchací trubici - šnorchl .

Kond. (10-14 let) - kondiční plavání pokročilých dětí, kde nadále klademe důraz na plaveckou techniku ("správné" plavání ), ale zaměřujeme se i na rozvoj fyzické kondice a svalového korzetu, Velmi vhodné je jako zdravotní plavání nebo doplňkový sport pro děti, které závodně provozují jiné sporty. Trenink je zpestřen základy dalších vodních sportů a her.

Pomůcky : 

Veškeré plavecké i ochranné pomůcky, které při práci používáme máme u bazénů k dispozici, osobní pomůcky (např. plavecké brýle, čepice ...) si děti nosí vlastní, nejsou povinné, pouze v Klubu vodních radostí jsou nezbytností brýle a poutve.

Pomůcky Vám na požádání můžeme doporučit, popřípadě objednat i mimo sezónu, vhodná je konzultace obzvlláště u ploutví, které v dětském věku nejsou všechny úplně ideální.
 


Kurzovné 

- přihlášení do kurzu je závazné a kurzovné se hradí před začátkem kurzu na celé období.

- pro zodpovědné rozhodnutí rodičů o rezervaci místa v kurzu slouží bezplatná zkušební lekce.

- v době nejvyššího zájmu - začátkem sezóny v měsíci září z provozních důvodů (o prázdninách neplaveme) tato není možná, rodiče tedy musí plavání vyzkoušet před prázdninami nebo riskovat, že po zkušební lekci již nebude volné místo.
Přednost samozřejmě mají závazné a zaplacené přihlášky.

- děti, které již kurz navštěvují jsou upřednostněny v kurzech následujících.

- pro novou sezónu jsou místa v kurzu nabízena přednostně dětem, které plavaly v minulé sezóně a rezervovány na základě přihlášky a zálohy.

- při nástupu do již probíhajícího kurzu je kurzovné hrazeno od data, ke kterému bylo místo rezervováno a to i v případě, že nástup do kurzu bude postupně odsouván.

Není v lidských silách zohlednit při organizaci kurzu každou plánovanou i neplánovanou nepřítomnost, proto o výjimečném řešení - převedení zaplaceného kurzovného do dalšího období - žádejte pouze v případě , že nepřítomnost dítěte bude větší než v polovině lekcí a bude ohlášena předem - např. dlouhodobá nemoc. V opačném případě můžete využít náhrad. 
Náhrady

Vpřípadě nepřítomnosti dítěte, kterou ohlásíte formou e-mailu na adresu: info@plavanilavia.cz (také můžete využít formuláře v rubrice "kontakty") můžete využít možnosti náhrad v termínech, které Vám budou nabídnuty.

Účast dítěte v náhradní lekci prosím potvrďte v den náhrady ráno formou sms na telefon H.Vlkové - tel.: 603 543 597 ve tvaru "náhrada jméno dítěte den, čas, skupina" - příklad: "náhrada Valerie Ptáčková čtvrtek 17.00 KVR ". 

Organizace  II.pololetí  školního roku 2018/2019
plaveme od  4.2.2019 do 16.6.2019
 

volné dny - neplaveme:

 

úterý 
12.2. jarní prázdniny
 
 
čtvrtek
14.2. jarní prázdniny
18.4. Velikonoční prázdniny 
 
 
pátek
15.2. jarní prázdniny
19.4. Velikonoční prázdniny 
 

© Copyright 2011 Plavání Lavia · All rights reserved